Bricolart_web_zwart.png
nieuwe vormen -03.png
labora.1.png

LABORA

Abdij Keizersberg 

(Mechelsestraat 202, 3000 Leuven)

Labora is een vruchtbare voedingsbodem waar heel verschillende mensen samenkomen, samenwerken en samenleven. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, huidskleur of overtuiging. Labora zoekt nadrukkelijk de dialoog op en probeert de muren tussen mensen en organisaties te doorbreken door concrete acties, invullingen en experiment. Je vind er bij hun geen afgesloten ruimtes maar open deuren en mogelijkheden tot samenwerking. Bricol'art is blij om deze prachtige locatie te mogen bezetten met onze maakdag en kunstkampen. We hopen door de kruisbestuiving binnen Labora nieuwe creatieve ideeën te ontwikkelen en uit te voeren. 

konnektus_bier.jpeg
Abdij_van_Keizersberg_oprit.jpeg

Labora     "Je vind ons terug in een historische abdij, waar nog steeds benedictijnermonniken leven                      volgens het principe ora et labora (“bidden en werken”) Wij doen vooral aan labora en dan                     nog liefst samen."